top of page

Paremmat palvelut ja teknologia auttavat taloyhtiöitä kestävän arjen rakentamisessa


Kuva: Vesa Laitinen


Taloyhtiöt voivat toimia edelläkävijöinä kestävän elämäntavan tarjoajina ja tarjota asukkailleen hyviä ja asumista helpottavia palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi tavaralainaamot, yhteiset viljelmät tai yhteiskäyttöiset kulkuvälineet.


Taloyhtiöiden kestävän arjen palveluita testattiin Circular Green Blocks -hankkeessa, jossa toteutettiin 10 erilaista kokeilua yhteisöviljelmästä kuormapyörien lainauspalveluun. Kokeilujen opeista syntyi kolme erilaista opasta, joiden avulla voidaan luoda kiertotaloutta tukevia palveluita taloyhtiöihin.


Asukkaille ja osakkaille suunnattu Yhteiskäyttöä yhtiöön -opas antaa käytännön ohjeet yhteiskäyttöisen palvelun hankkimisesta taloyhtiöön. Palvelujen hyötyjen ja huomioitavien seikkojen avulla asukas voi perustella hankinnan ja ennakoida haasteita.


”Oppaasta asukas saa käsityksen, millaisia yhteiskäyttöisiä palveluita taloyhtiöihin voidaan hankkia. Näihin lukeutuvat muun muassa naapuriapu, esinelainaamot sekä vastaanottolaatikot”, toteaa HSY:n projektipäällikkö Lassi Sarlos.


Yrittäjille suunnattu Asukkaista asiakkaiksi -oppaassa kerrotaan konkreettisesti, mitä yrityksen on huomioitava tarjotessaan palveluaan taloyhtiöiden asukkaille. Oppaasta löytyy vinkkejä taloyhtiöiden päättäjien tavoittamisesta neuvottelujen järjestämiseen.


Kolmiulotteiset korttelit -opas on työkalu kiinteistökohtaisen 3D-paikkatiedon hyödyntämiseen. Sen avulla taloyhtiö voi suunnitella yhtiön kestävää ylläpitoa. Oppaan demonstraatioissa kuvataan esimerkiksi, miten sade- ja sulamisvesien hallintaa voidaan tukea datan avulla ja miten taloyhtiöissä tehtävät muutokset vaikuttavat lähiympäristöön.


Kuva: Lassi Sarlos


”3D-mittauksia voi hyödyntää esimerkiksi kaupunkivihreän havainnollistamisesta korjausrakentamiseen. Sama aineisto taipuu moneen käyttökohteeseen”, projektipäällikkö Heikki Kauhanen Aalto-yliopistosta tiivistää.


Taloyhtiöissä voidaan kokea yhteiskäyttöisten ratkaisujen kustannukset ylimääräisiksi. Parhaimmillaan kuitenkin asukkaat säästävät asumiskuluissaan palveluiden ja teknologian hyödyntämisen ansiosta.


Lisätietoa ja hankkeessa tuotetut käytännölliset oppaat löytyvät osoitteesta www.hsy.fi/circulargreenblocks


Circular Green Blocks -hankkeen tavoitteena oli edistää kierto- ja jakamistaloutta asuinkortteleissa yhdessä taloyhtiöiden, yritysten ja kaupungin kanssa. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa hankkeessa partnereina olivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Forum Virium Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Aalto-yliopisto.Comments


bottom of page