top of page

SSAB-konserniin kuuluvalle Tibnorille on tärkeää olla vihreän siirtymän eturintamassaPohjoismaiden ja Baltian johtava terästen jakelukanava Tibnor panostaa vahvasti vastuullisuuteen. Sen Seinäjoen levytuotteisiin keskittyvä teräspalvelukeskus toimii ISO 14001 -ympäristösertifikaatin vaatimusten mukaisesti ja erityisesti huomiota kiinnitetään materiaalin alkuperään, hukan vähentämiseen ja logistiikkaan.


Tibnor itse määrittelee, että haluaa olla luonnollinen valinta teräksen toimittajana. Palveluja kehitetään jatkuvasti niin, että niitä voidaan tarjota puhtaammin, tehokkaammin ja energiaa säästäen.


”Tärkeimpiin tekijöihin kuuluu se, että asiakkaille toimittamamme materiaali on lähiterästä, sillä Seinäjoen palvelukeskuksen käyttämät raaka-aineet toimitetaan meille pääasiassa emoyhtiö SSAB:n Suomen tai Ruotsin tehtailta”, aloittaa myyntipäällikkö Heikki Kallioniemi.


Olennaista on myös se, että tuotannossa panostetaan vahvasti laatuun. Materiaalien käyttö optimoidaan Tibnorin tuotannossa vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja näin hukkaan menevän materiaalin osuus pienenee koko ketjussa. Tibnorin tuotannosta ylijäävä materiaali kierrätetään kokonaisuudessaan takaisin SSAB:lle teräksen valmistusprosessiin. Esimerkiksi Seinäjoen palvelukeskuksen prosessi ei näin ollen tuota käytännössä ollenkaan teräsjätettä.


Teräspalvelukeskuksesta on myös muuten pyritty luomaan edelläkävijä esikäsittelyssä.


”Tämä näkyy esimerkiksi uusina laiteinvestointeina sekä jatkuvana kehittämisenä ja tehostamisena, jota tehdään muun muassa lean-periaatteiden mukaisesti, Kallioniemi avaa. Viimeisimpinä investointeina Seinäjoen teräspalvelukeskukseen on hankittu 2023 aikana uudet 24 KW:n laserleikkauskone sekä koneistuskeskus.


Asiakkaat osaavat vaatia läpinäkyvyyttä


Valtaosa Tibnorin valikoimassa olevasta materiaalista hankitaan SSAB:n Suomen ja Ruotsin tehtailta. SSAB kuuluu jo nyt terästeollisuuden vähiten CO2-päästöjä aiheuttavien toimijoiden joukkoon.


SSAB pystyy toimittamaan asiakkaiden tarpeisiin jo rajoitettuja määriä hiilipäästötöntä terästä: SSAB Zero™ valmistetaan käyttämällä raaka-aineena kierrätettyä terästä, ja valmistusprosessin energia saadaan fossiilivapaasta sähköstä ja biokaasusta.


”Laajamittaiseen käyttöön SSAB Zeron toimittaminen vaatii vielä Partner-sopimuksen, mutta jatkossa uskomme, että hiilipäästöttömän teräksen osuus kasvaa selvästi”, kertoo Tibnorin myynnin kehityspäällikkö Anne Linnanmäki.


Asiakkaiden odotukset sekä vastuullisuuden että siitä tiedottamisen osalta ovat nousseet merkittävästi viime vuosina ja Tibnorilla tähän halutaan vastata nopeasti.


”SSAB:een tuotteille löytyy ympäristötuoteselosteet (EPD) ja tulevaisuudessa myös Tibnorin vaikutukset on huomioitu omilla ympäristötuoteselosteilla”, Linnanmäki toteaa.Comments


bottom of page