top of page

Biokaasu nousee vauhdilla raskaan kuljetuksen käyttövoimaksiEnergiayhtiö St1 panostaa voimakkaasti nesteytetyn biokaasun tuotantoon ja liikennepolttoainejakeluun. Yrityksen tavoitteena on olla muutaman vuoden sisällä johtava yhtiö koko nesteytetyn biokaasun arvoketjussa kotimarkkina-alueellaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.


"Biokaasu tarjoaa välittömästi käyttöön otettavan uusiutuvan liikennepolttoaineen ja hyvin kilpailukykyisesti muihin uusiutuviin vaihtoehtoihin verrattuna. Biokaasun avulla autamme yritysasiakkaitamme harjoittamaan vastuullista ja kustannustehokasta liiketoimintaa pitkälle tulevaisuuteen”, St1 Nordicin kaasuliiketoiminnasta vastaava johtaja Matti Oksanen toteaa.


St1 keskittyy polttoaineiden markkinointiin ja uusiutuvan energian ratkaisuihin sekä polttonesteiden kehittämiseen ja jalostamiseen. St1:n visiona on olla johtava CO₂- hyvän energian valmistaja ja myyjä.


Kasvuun tarvitaan tiekartta ja strategia


Biokaasu on erinomainen uusiutuva polttoaine, joka sopii erityisen hyvin raskaan liikenteen käyttövoimaksi. Biokaasun valttina on lisäksi se, että sen tuotantoa ja kaasua käyttävää kalustoa on olemassa jo valmiina.


”Euroopassa tuotettiin vuonna 2023 noin 210 terawattituntia biokaasua, josta vasta alle 5 terawattituntia jalostetaan liikennepolttoainekelpoiseksi. EU:n tavoitteena on nostaa biokaasujen tuotanto 2030 mennessä 350 TWh tasolle ja valtaosa uudesta tuotannosta on liikennepolttoainelaatuista biometaania”, Oksanen sanoo.


Ruotsi on selvästi Suomea edellä biokaasun käytössä. Siellä kasvu on tapahtunut muun muassa kaupunkibussien polttoainekäytössä ja nyt uutta kasvua tulee erityisesti myös raskaan liikenteen siirtyessä biokaasuun. Ruotsissa nyt rekisteröitävistä uusista kuorma-autoista jo lähes viisitoista prosenttia toimii kaasulla, Suomessa noin prosentin verran. Suomessakin kuljetusyritysten halukkuus investoida kaasukäyttöisiin kuorma-autoihin on viime aikoina lähtenyt reippaaseen kasvuun.


“Biokaasun arvoketju on monimuotoinen raaka-aineesta liikennepolttoaineeksi saakka ja se osuu usean eri ministeriön toimivallan alle. Koko ajan peräänkuulutamme sen tärkeyttä, että biokaasulle olisi Suomessa ennakoitava investointiympäristö sekä tavoitteet ja strategia, joita noudatetaan yli hallinnonalojen ja hallituskausien", Oksanen toteaa painokkaasti.


Suomen suurin biokaasulaitos Kiuruvedelle


St1 ja Valio ovat perustaneet kotimaiseen biokaasutuotantoon yhteisyrityksen Suomen Lantakaasu Oy. Karjanlantaa ja maatalouden sivuvirtoja hyödyntävän yrityksen tavoitteena on tuottaa nesteytettyä biokaasua raskaan liikenteen polttoaineeksi jopa 1 000 GWh vuoteen 2030 mennessä. Se on neljäsosa Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutarpeesta.


Yhteisyrityksen tavoitteena on luoda Suomen suurin biokaasulaitoskokonaisuus, jonka ensimmäiseksi investoinniksi tulee Kiuruvedellä toimiva teollisen kokoluokan nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos.


Biokaasun tuotannosta syntyvästä ravinnepitoisesta mädätteestä saadaan lisäksi erinomaista kotimaista biolannoitetta pelloille, millä on merkitystä huoltovarmuudenkin kannalta. Lannoite on käsittelemätöntä lantaa tehokkaampaa ja ympäristön kannalta parempaa, joten sen avulla voidaan vähentää fossiilisten tuontiväkilannoitteiden käyttöä sekä maatalouden ravinnevalumia vesistöihin. Myös viljelijä säästää sen avulla kustannuksiaan.


Comments


bottom of page