HYBRIDIRATKAISUT JA ENERGIATEHOKKUUS VIEVÄT ÖLJYLÄMMITYSRATKAISUJA MERKITTÄVÄSTI OIKEAAN SUUNTAAN


Lämmitysenergia Yhdistys ry:n mukaan öljylämmityksestä luopumisen sijaan parempiin energiatehokkuus-, kustannussäästö- ja päästövähennystuloksiin voidaan päästä yhdistämällä useita lämmitysenergiaan liittyviä toimenpiteitä.


Sekä EU:n Fit for 55 -ympäristöohjelma että Suomen hallituksen ohjelma ohjaavat luopumaan fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä. Lämmitysenergia Yhdistys ry:ssä nähdään kuitenkin, että täysluopumisen sijaan parempia tuloksia saadaan esimerkiksi hybridijärjestelmien rakentamista tukemalla, energiatehokkuutta parantamalla sekä uusiutuvan polttoöljyn käyttöä lisäämällä.


"Kiinteistöille kattavan energiaremontin tekeminen voi aiheuttaa suuria taloudellisia haasteita. Öljylämmitettävissä kiinteistöissä voitaisiinkin sen sijaan siirtyä käyttämään uusiutuvaa öljyä, joka on nopein ja halvin tapa päästä päästövähennystavoitteisiin", esittää Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula.


Ennen suurta remonttia olisi järkevää toteuttaa myös energiatehokkuutta parantavia kohtuuhintaisia ratkaisuja, kuten panostuksia automatiikkaan ja säätöihin. Lämmitysverkoston tasapainotuksella voidaan saada jo kymmenien prosenttien säästöjä energiankulutukseen.


Hybridiratkaisuilla ilmastotavoitteisiin

Lisäksi huomattavasti suurempi fokus tulisi olla hybridiratkaisuissa, joissa esimerkiksi lämpöpumppu ja aurinkokeräimet toimivat yhdessä öljylämmityksen kanssa. Tällöin öljylämmitystä käytetään ainoastaan tarvittaessa, esimerkiksi kovilla talvipakkasilla.


Yhdistyksen tekemien laskelmien mukaan Kiinteistöliiton indeksikerrostalon osalta ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvaa öljyä hyödyntävän öljykattilan yhdistelmällä voidaan päästä laskennallisesti lähes päästöttömään lämmitykseen sekä yli kolmenkymmenentuhannen euron säästöön, kun vertailukohtana on lämpöpumpun ja sähkön yhdistelmä. Korkeiden sähkönhintojen aikana säästöt voivat olla tätäkin merkittävämpiä.


"Lämpöpumpulla voidaan saada 70–80 % lämmityshyöty, jolloin vain 20–30 % jää öljyn varaan. Koska öljyä käytetään vähän, se voi hyvin olla hieman kalliimpaa uusiutuvaa öljyä. Samalla järjestelmän avulla vältetään näin sähköpulan aikana kovimpien pakkasten aikaiset sähkönkulutuksen piikit", Hannula toteaa.


Yhdistyksessä halutaan muistuttaa, että myös öljylämmitysjärjestelmiä muokkaamalla voidaan päästä ilmastotavoitteisiin. Öljylämmityksen päästöjen ennustetaan olevan nykyisellä kehityksellä lähellä nollaa vuonna 2035. Yhdistyksessä toivotaankin, että tukijärjestelmää korjattaisiin luomaan aidosti tehokkaita ilmastoratkaisuja.


https://www.ley.fi/